MB Maschinenbau Bardowick GmbH

Zarządzanie budową i projektami

Dzięki naszemu doświadczeniu w budowie maszyn specjalnych i urządzeń, opracowujemy pod klucz indywidualne instalacje produkcyjne dla szerokiego zakresu zastosowań. Nasi doświadczeni inżynierowie zajmują się nie tylko budową instalacji, ale także kompleksowym zarządzaniem projektem. Od wstępnego zdefiniowania zadania do ostatecznego wdrożenia, koordynują oni wszystkie kroki i zapewniają, że projekt zostanie ukończony pomyślnie i na czas.

01 bild konstruktionsskizze 1

Nasz zakres usług

z SolidWorks, AutoCad lub Catia, od pojedynczych części i zespołów do kompletnych maszyn lub zakładów, opcjonalnie fotorealistyczne modele konstrukcyjne

praktyczne i zorientowane na produkcję incl. Tolerancje wymiarowe, kształtu i położenia, jak również specyfikacje powierzchni i spawania, we wszystkich powszechnie stosowanych formatach danych

z listą części, rysunkiem produktu według pomiaru

mechanizmów z sekwencją ruchów i sił

z FluidDraw lub FluidSIM

Instrukcja obsługi, plan pneumatyczny z wykazem części, kwalifikacja projektu (DQ), specyfikacja projektu (DS), analiza trybów i skutków awarii (FMEA), analiza ryzyka, fabryczny test odbioru (FAT), kwalifikacja instalacji (IQ), kwalifikacja funkcjonalna (OQ), kwalifikacja działania (PQ), test odbioru w miejscu instalacji (SAT)

02 konstruktion solidworks
01 konstruktion autocad