MB Maschinenbau Bardowick GmbH

Zapewnienie jakości w produkcji

Systemy zapewnienia jakości oraz nasz wysoko wykwalifikowany i zmotywowany personel zapewniają, że fabrykę opuszczają tylko komponenty o najwyższej jakości. W tym celu w produkcji podejmowane są różne działania mające na celu kontrolę jakości, a tym samym zapewnienie jakości. Oprócz konwencjonalnych urządzeń pomiarowych, do sprawdzania produkowanych przez nas komponentów wykorzystywane jest na przykład ramię pomiarowe 3D. Oczywiście wszystkie urządzenia pomiarowe wykorzystywane do zapewnienia jakości są monitorowane przez zewnętrzne laboratorium badawcze. Dodatkowo dla zwiększenia samokontroli przygotowywane są dokumenty jakościowe, które służą zarówno zapewnieniu jakości, jak i optymalizacji procesów.

Główne procedury testowe w skrócie:

Certyfikaty można pobrać bezpośrednio z naszej strony „Do pobrania”: