MB Maschinenbau Bardowick GmbH

Zapewnienie jakości w procesie produkcji

Systemy zapewnienia jakości oraz nasz wysoko wykwalifikowany i zmotywowany personel zapewniają, że tylko najwyższej jakości produkty opuszczają fabrykę. W tym celu podczas produkcji podejmowane są różne środki kontroli jakości, a tym samym zapewnienia jakości.  Oprócz konwencjonalnych urządzeń pomiarowych, na przykład, używamy ramienia pomiarowego 3D do sprawdzania produkowanych przez nas komponentów. Oczywiście wszystkie urządzenia pomiarowe używane do zapewnienia jakości są monitorowane przez zewnętrzne laboratorium badawcze. Ponadto tworzone są dokumenty dotyczące jakości w celu zwiększenia samokontroli, które służą zarówno zapewnieniu jakości, jak i optymalizacji procesów.

Główna procedura testowa w skrócie:

  • Kontrola wymiarów za pomocą cyfrowego wymiarowania 3D
  • Dokumentacja kontroli wewnętrznej
  • Testy niedestrukcyjne (VT2, PT2)
  • Kontrola produkcji przemysłowej na miejscu
  • Obrazowanie elementów makro