MB Maschinenbau Bardowick GmbH

Partner w zakresie maszyn do sekwencyjnego wytłaczania, systemów specjalnych i technologii spawania

My, firma Maschinenbau Bardowick GmbH, od ponad 20 lat działamy jako zespół ekspertów w zakresie maszyn do sekwencji wytłaczania, techniki spawania i maszyn specjalnych w lokalizacji w Lüneburgu. Obecnie produkujemy z 50 pracownikami na 3.800 m* powierzchni produkcyjnej w strefie przemysłowej Wittorfer Heide.

Nasza firma skupia się na trzech specjalistycznych obszarach:

Synergia tych obszarów pozwala nam na oferowanie szerokiej gamy produktów. Produkcja jednorazowa jest tak samo naszą działalnością, jak produkcja seryjna lub wariantowa w ilościach. Zaufana współpraca z naszymi partnerami, zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy, jest podstawą maksymalnej wydajności przy optymalnej jakości.