MB Maschinenbau Bardowick GmbH

Zarządzanie Jakością

Od momentu wprowadzenia systemu zarządzania jakością w naszej firmie w 2003 roku, wszyscy pracownicy pracują według tych samych standardów SZJ w dwóch zakładach MB w Bardowick i Wałcz / Polska. Dwujęzyczny podręcznik QM to „kompendium KVP”, przewodnik i stale uzupełniany podręcznik. W połączeniu ze specjalnymi środkami jakościowymi, takimi jak szkolenia w zakresie SZJ, audyty wewnętrzne, dokumentacja błędów, narzędzia CIP i certyfikaty QMS. Cel wszystkich środków zapewniania jakości: ciągłe doskonalenie wszystkich przepływów procesów, optymalizacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Jakość zwiększająca produktywność, zwiększająca motywację i tworzenie wartości – oraz dla zadowolonych klientów.

Nasze certyfikacje systemu zarządzania jakością:

  • 2003 First certification according to DIN EN ISO 9001
  • 2008 Implementation of two independent DCM QM systems DIN EN ISO 9001
  • 2011 Implementation of an integrated DCM-QM system DIN EN ISO 9001
  • 2013 Certification according to DIN EN ISO 14001
  • 2014 Certification according to OHSAS 18001

Nasz system zarządzania jakością

Zintegrowany system kontroli jakości zawiera następujące ważne badania:
  • QMH (Instrukcja systemu kontroli jakości)
  • FMEA (analiza rodzajów i skutki błędów)
  • CIP Audits (ciągły proces udoskonalania)
  • Monitorowane zarządzanie informacjami